Novinky | Videa

ARCHEONIC

Video | 26.12.16

AWRIZIS

Video | 14.10.16

DYING PASSION

14.10.16

X-CORE

Video | 13.10.16

ROOT - Kärgeräs - Return From Oblivion

29.09.16

MALIGNANT TUMOUR

Video | 20.09.16

SLAYER

Video | 07.09.16

SUBROSA, SINISTRO v ČR

06.09.16

FEASTEM v ČR

06.09.16

JINJER

Video | 06.09.16

Více

Echoes

Live - nejbližší akce

Dabatáze neobsahuje žádný záznam

Recenze

ROTTING CHRIST - Kata Ton Daimona Eaytoy

ROTTING CHRIST - Kata Ton Daimona Eaytoy

2013 Season of Mist

čas: 55:57
země původu: Řecko
styl: melodic black/death

Jednou za čas se rozjitří diskuse, do jaké míry jsou texty důležité pro posluchače a zdali by měly být v recenzích hodnoceny. Troufám si k diskusi přispět tvrzením, že vždy budou nejméně dva tábory s různě odstupňovanou potřebou texty vnímat. Mne u většiny kapel text zajímá a umožní-li to jazykové dovednosti, rád sonduju, co komplexně autor svým hudebním dílem chce říct. Jako příhodná k takovým soudům se jeví poslední deska ROTTING CHRIST nesoucí název "Kata Ton Daimona Eaytoy" (KTDE). Sakis Tolis již v několika posledních deskách předvedl svůj zájem o starověké mýty, byť se většinou pohyboval v okolí středozemního moře. Z tohoto pohledu "KTDE" představuje odvážnější kosmopolitní pokus.

Příběh "KTDE" začíná u Mayů ve střední Americe v období přelomu tisíciletí našeho letopočtu. Zde vzniká mýtus Popol Vuh, v jehož kosmologii nalezneme i podsvětí Xibalba. ROTTING CHRIST děj sice umísťují za Slunce, ale podle rozdělení světa se Xibalba nachází v opozici nebes. Xibalbě vládnou ahauové, což jsou dva hlavní panovníci s deseti nižšími vládci, kteří mají za úkol pouze všem lidem škodit. Mají na svědomí různé nemoci, úrazy i úkladné vraždy vše, pro svou potěchu. Pokud se jim dostane někdo do spárů, mají specifické domy, kde s oblibou trestají. Sakis je popisuje, když zpívá o jaguárech, netopýrech, břitvách apod. Důležitý je zde dualismus, který je základem mayské filosofie, přestože se v důsledku spojují v jeden princip. Hudebně je o Xibalbě hovořeno v tichosti, s vázanými riffy. Tento singl celou desku předznamenal nějaký ten pátek před vydáním a s odstupem času lze konstatovat, že je jedním ze silných momentů "KTDE".

Nemusíme chodit moc daleko časově ani místně, abychom pochopili "P'unchaw Kachun - Tuta Kachun", což by se dalo přeložit jako "Budiž den, budiž noc". Souvětí sice připomíná stvoření světa křesťanským Bohem, ale pochází z kečuánštiny, incké "Modlitby ke slunci". Jedná s o volání k Viracochovi, stvořiteli světa. Pro zdůraznění atmosféry, je text písně ve španělštině, jazyku dobyvatelů a popisuje rituál krve. Celá píseň působí překvapivě ponuřejším dojmem, ačkoliv se pohybujeme stále v podsvětí. To dosvědčuje volání Supaye, inckého boha smrti, vládce podsvětí a démonů. Ačkoliv má originál podobu Otčenáše, kde Inka utíká ke svému svrchovanému pánu, ROTTING CHRIST za poteskněných melodií pějí o smrti, utrpení a umírání. Patrně ztvárňují zoufalou modlitbu k Viracochovi, zatímco jsou incká města drancována Španěly, kteří ještě o Supayovi nevědí. Srdce jim brzy tlouct ale taktéž přestane.

"Grandis Spiritus Diavolos" překládat netřeba, přemístili jsme se zpět ke Středozemnímu moři. Jedná se o téma, které je ROTTING CHRIST již spoustu let vlastní. V tomto podání jde o černomešní Otčenáš volající po ochraně u Ďábla. Text je komplet v latině, zdůrazněný chorálem. Hudebně se jedná o ryze průměrnou záležitost bez nějakého kompozičního překvapení, Satan je volán jednoduchou opakující se melodií a nebýt ke konci skladby sóla, není moc co vyzdvihnout. Navíc ROTTING CHRIST žádají Ďábla, aby je ochránil před vším dobrým, což si umí málo který satanista skutečně představit a je jeho přáním.

Těžištěm desky je stejnojmenná skladba "Kata Ton Daimona Eaytoy". Překlad tohoto sousloví znamená "v souladu s vnitřním hlasem sebe sama". Sakis v označení vidí myšlenku Aleistera Crowleyho "dělej jen, co sám chceš". Obé lze vnímat jako totožná tvrzení, tedy obecnou myšlenku satanismu, který volá po přirozenosti člověka. Soustava rytmu a riffů posiluje srdeční tep a před voláním fléten se prodírá Sakisův vybroušený growl. Nacházejí se zde klidné části, melodické zákruty, tempo vede svěží a ničemu nevadí, že tu tam působí, jakoby převrácená Noctis Era. Boj se svou přirozeností se dá nalézt v různých příměrech. Otázkou zůstává, do jaké míry se uvnitř nachází lačnost po krvi, jak je možné soudit ze závěrečných zvolání.

"Cine Iubeste Si Lasa" (Kdo miluje, opustí) je rumunská lidová píseň, kterou do povědomí zapsala Maria Tănase. Pro Rumuny je toto dílo důležitým folklorním klenotem se silným vlasteneckým nábojem. Jedná se o píseň smuteční, o loučení a soužení. Opět se pohybujeme kolem lidské přirozenosti a živelnosti, Sakisovy domoviny. Od poloviny 20. století vznikla řada remakeů a mám-li zhodnotit její zpracování na "KTDE", moc nadšením oplývat nebudu. Přestože "roztřesený" ženský vokál představuje kvalitu srovnatelnou s originálem, po hudební stránce opět žádný zázrak. Celá akce se odehrává v krapet větším tempu, vedena "dvěma" opakujícími se riffy. Z mého pohledu se ani smíchem babizny fazónu lidovky vylepšit nepodařilo.

Jen tak na otočku se pak "KTDE" podívá do Karibiku. Ústřední bubny zavedou návštěvníka k ohni, kde domorodci započali vysvětlovat mystérium Iwa. Kromě toho tento termín značí ducha sídlícího ve stromech, pramenech apod. a je spjat s nesmrtelnou duší člověka a dušemi předků. Aby byl rituál voodoo zabezpečen, respektive, aby bylo na jeho provedení dohlédnuto, je provolávána rodina bohů Rada jakožto strážci zásad a morálky. Určitě netřeba vysvětlovat celý konglomerát vztahů, naopak stačí sledovat Sakisovu taktovku, soustředící svou pozornost do prostoru uvnitř plamenů, kde se zrcadlí způsob vztahování se ke světu tamějšího obyvatelstva. Zprvu ve svižnějším tempu, tu tam v odlehčeném dvou třetinovém taktu, až k typickým broušeným vyhrávkám je znovu, ač opět krapet jinak ztvárněna specifická lidská přirozenost. Přestože se v textu objevují z voodoo notoricky známé motivy sympatetické magie, za klíčové lze považovat specifickou kultickou činnost.

Starověkého hrdinu Sumeru zná snad každý obdobně jako Rusalku. Podobně jako u Ježíše Krista je potřeba dbát rozdílnosti historické postavy a postavy mytologické, je stejně potřeba hledět i na Gilgameše, zbožštělého krále první dynastie Uruku. Hudební zpracování ROTTING CHRIST tvoří rychlé bicí se zkroucenými riffy do vysoka. Hluboký chorál krutou atmosféru doby jen umocňuje. Tento prostor je pro Sakise velmi dobře znám. Už na desce "Theogonia" věnoval prostor klíčovému dílu doby, akkadskému mýtu Enúma Eliš. Zde se obdobně vedle Marduka vzývá čtveřice starých bohů Anu, Mummu, Apsu a Tiamat. Jedná se o základní kosmologii, kde polobožský soustavně svádí jeden a týž boj za ochranu vlastního lidu. Za to se mu dostává dalšího zvolání.

Jako divou, tance chtivou ženu si lze Rusalku představit už od začátku skladby. Ta se rozbíhá svižně kupředu a vévodí ji v echo posazený Sakisův vokál. Jedná se o jedinou skladbu, kde je znatelná vůle jít s tvorbou trochu dál. Postava Rusalky vychází ze slovanské mytologie, kde má řadu atributů a podob. Sakis v ní vidí zlomyslného ducha, který láká zbloudilce do svých osidel, z nichž není úniku. Takový dobrodruh se zpravidla utopí v místním rybníku. Ač jednoduše zpracovaná, nebudí tato skladba dojem vyčerpání či unavenosti, jak na mne působí "Cine Iubeste Si Lasa".

Volání muezina a tepot riffů oznamují začátek bitvy mezi Ahurou Mazdou a jeho bratrem Ahrimanem (Angrou Mainyu). Ústředním motivem se v jednom tónu s lehkou vyhrávkou nese hlas vichřice. Teskně laděné zpěvy a děti Zurvana, jakoby v kompozici s Melechesh, když s "žebříky dobývali Summer", zakoketovala. Tak se dá zamaskovat jazyková skromnost, ze které je patrný opět důraz na dualitu celého světa.

Skladba "666" s bonusovou "Welcome To Hell" tvoří tematicky jeden celek. Zprvu se naplňuje zjevení Janovo, konkrétně znějí polnice andělů zvěstující příchod šelmy a v závěru již Ďábel vítá každou spoutanou duši ve svých spárech. Lehké kytary vedou řecké zaříkání, než dojde na lámání pečetí. Pod těžkými vlnami melodií s ostrými hranami se za řevu Sakise snášejí jednotlivé pohromy a Satan se dere na svět. Krajina ztichne, je slyšet skučící vítr, přeživší se hromadí před novým pánem, který nastolil nový pořádek, ale opět těžko si představit vůli teistických satanistů umírat a trpět pod Ďáblem. Tato myšlenka zavání křesťanskou vizí trestu za hřích. Po hudební stránce je tato dvojice písní silnou atmosférou nejnabitější a kompozičně patří mezi hlavní pilíře desky.

Přes řadu gramatických chyb, které při poslechu nikoho nezajímají a ani je snad nemůže postřehnout, zůstali ROTTING CHRIST věrni svému kopytu, na kterém ušili "AEALO". Bez zásadních pokusů vykročit dál lze desku označit za velmi povedenou. Ocenit lze i snahu přilákat netradičními tématy. Jejich jazykové zpracování však často ztěžuje orientaci v myšlenkách Sakise, který svérázným způsobem starověké mýty interpretuje. Jedná se hlavně o pasáže jazykově věrné originálům. Snad právě pohled do zákulisí textů snižuje kvalitní hudební představení. Proto by bylo vhodné úvodní ideu o hodnocení textů opravit na souhlas, s nímž se pojí riziko deziluze.

sestava: Themis Tolis ‒ bicí, Sakis Tolis ‒ vokál, kytara, baskytara, klávesy; koncertní sestava: George Emmanouil - kytara, Vaggelis Karzis - baskytara
produkce: Sakis Tolis
odkaz: www.rotting-christ.com
tracklist
1. In Yumen - Xibalba
2. P'unchaw Kachun - Tuta Kachun
3. Grandis Spiritus Diavolos
4. Kata Ton Daimona Eaytoy
5. Cine Iubeşte Şi Lasă
6. Iwa Voodoo
7. Gilgameš
8. Rusalka
9. Ahura Mazdā-Aŋra Mainiuu
10. 666
11. Welcome To Hel (bonus track)

Hodnocení

autor:

75 %

čtenáři:

87 %

hodnotilo: 52


Diskuze

Cekem příspěvků: 20

Maro30.01.15 | 09:08:23
Ivoš Otcovský...30.01.15 | 17:29:20
Štěpán Šime...30.01.15 | 18:13:10
Maro31.01.15 | 14:52:07
Štěpán Šime...31.01.15 | 16:24:24
Maro31.01.15 | 20:03:39
Štěpán Šime...30.01.15 | 16:30:36
Corne25.03.13 | 11:04:42
Hellhammer25.03.13 | 10:49:14
Franta Novotný...25.03.13 | 17:40:08
Hellhammer25.03.13 | 18:43:37
Corne26.03.13 | 08:02:01
Hellhammer26.03.13 | 13:23:04
Franta Novotný...26.03.13 | 02:43:40
Corne25.03.13 | 18:30:44
Sakis25.03.13 | 15:15:32
Štěpán Šime...25.03.13 | 17:20:17
Martin Bartoš25.03.13 | 13:47:57
Corne25.03.13 | 18:36:58
Hellhammer25.03.13 | 15:57:42

Top články

Více

Nejnovější diskuze

FEASTEM - World Delirium

Pavel borovička anonym
27.08.18 | 12:30:30

DIMMU BORGIR - Puritanical Euphoric Misanthropia

vlada_t anonym
01.06.18 | 08:03:27

KING SIZE - King Size

Jana Škripová anonym
08.04.18 | 21:37:43

SANTANA - Shape Shifter

Bohumil Mišurec anonym
04.04.18 | 17:26:47

Gary Numan - Pure

Vojta anonym
09.03.18 | 11:35:36

OLYMPIC - Jedeme, jedeme

Péťa Jandodfil anonym
01.03.18 | 20:12:03

LAKE OF TEARS - Illwill

JB anonym
05.02.18 | 04:48:01

FEAR FACTORY - Genexus

stefanos anonym
04.01.18 | 20:19:40

MECHINA - Acheron

Petr anonym
28.11.17 | 14:18:03

DEVIN TOWNSEND PROJECT - Deconstruction

insun anonym
14.10.17 | 11:13:24

Více

Audio

ZNOUZECTNOST - Beat Simplicitas

Čech Orba
Přehrát
Každý věk má hrdiny
Přehrát
Jedeme v autě
Přehrát

Beata Hlavenková - Theodoros

Ιανουάριος
Přehrát
Φεβρουάριος
Přehrát
Μάρτιος
Přehrát
Απρίλιος
Přehrát

DARK GAMBALLE - Zatím dobrý

Bon Pari
Přehrát
Netopýr
Přehrát
Svět za dekou
Přehrát

Více

Video

ARCHEONIC

26.12.16


AWRIZIS

14.10.16


X-CORE

13.10.16


MALIGNANT TUMOUR

20.09.16


SLAYER

07.09.16


Více

Facebook   MySpace   YouTube